Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy iż:

  • Administratorem danych osobowych KLIENTA jest Zakład Usługowo-Handlowy "Żagielek" Marcin Panaś, 11-500 Giżycko przy ul. Przemysłowa 1J w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

  • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w celu podjęcia wszelkiej obsługi usługowo-sprzedażowej, realizacji umowy handlowej pomiędzy stronami oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych zleceń i umów.

  • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, przedawnienia roszczeń lub w okresie wymaganym przez prawo.

  • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator może udostępniać dane osobowe KLIENTA podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom Administratora w celu prawidłowego wykonania umowy handlowej pomiędzy stronami.

KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania.

Podanie przez KLIENTA danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy handlowej lub zlecenia.

KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W sprawie RODO prosimy o kontakt pod adresem: biuro@zaglowniapanas.pl.

Strona internetowa wykonana przez Biuro Projektów Kreatywnych Dziupla.pl
mapa strony | RODO

© 2009 Grzegorz Siuda
na zlecenie: Z.U.H. Żagielek Marcin Panaś